Vtipy

Blondýny


Viete ako blondynka zabije vtaka? Zhodi ho z utesu.