Vtipy

Blondýny


Vite co dela blondyna kdyz ma ucho na skrini? Posloucha Kabaty.