Vtipy

Hádanky


Uprostřed mostu leží 500, Kč na 1 kraji stojí chytrý policajt, blbý policalt a vodník. Kdo to sebere? Odpověď: Blbý policajt. Proč? Protože chytrý policajt a vodník jsou nadpřirozené bytosti!