Vtipy

Hudba


"Pověz, tys prý začal denně šest hodin cvičit na klavír?"

"Člověk musí vědět čeho chce dosáhnout."

"A co chceš dosáhnout ty?"

"Sousední byt!"