Vtipy

Kanibalové


V jedné firmě zaměstnali 5 kanibalů. Při oficiálním přivítání jim šéf povídá: "Můžete tu pracovat, vydělat si pěkné peníze a můžete se stravovat v naší kantýně, ale naše zaměstnance necháte na pokoji!"

Kanibalové souhlasili a slíbili, že nebudou nikoho obtěžovat. Po čtyřech týdnech přišel za nimi šéf a povídá:

"Pracujete velmi dobře, ale chybí nám jedna uklízečka, nevíte co s ní je?"

Všichni kanibalové odpověděli shodně NE a přísahali, že s tím nemají nic společného.

Když šéf odešel, zeptal se vrchní kanibal:

"Kdo z vás sežral tu uklízečku?"

Zezadu se nesměle ozve: "Já jsem to byl!"

A vrchní kanibal odpoví: "Ty jseš idiot. My jsme už sežrali vedoucího oddělení marketingu a hlavního manažera kontrolingu, a nikdo nic nepoznal a ty, debile, sežereš právě uklízečku!"

Ponaučení: Někteří chybějí - někteří ne!