Vtipy

Kostelní


Pepa je ztracen v lese, už se setmělo a on stále nemůže najít cestu z lesa ven. Najednou šlápne do prázdna a už letí dolů ze srázu. Podaří se mu však zachytit se za strom. Dole, asi 30 metrů pod sebou vidí vodní hladinu, ze které ční ostré kameny. Pepa se podívá nahoru a zakřičí: "Je tam nahoře někdo, kdo by mi mohl pomoci?"

Z nebes se ozve božský hlas: "Josefe, věříš?"

Pepa odpoví: "Věřím, věřím!"

A hlas shůry praví: "Dobře, tvá víra tě ochrání. Skoč!"

Pepa se podívá dolů, vidí vodní hladinu ze které ční kameny. Pak se zase podívá nahoru a zavolá: "Není tam nahoře ještě někdo?"