Vtipy

Křesťanské


"To jsem měl z pekla štěstí." řekl kostelník, vyhrabávaje z trosek kazatelny pana faráře.