Vtipy

Lordi


Lord Patric vykládá v klubu historku: "Představte si pánové, lov divoké zvěře, jdu sám se svým sluhou a se svou puškou, když náhle na mne ze křoví vyskočí lev. No zacílit už jsem nestačil, tak vezmu nohy na ramena..." "Lorde, máte telefon!" Lord se po chvíli vrátí od telefonu. "Lorde, dopovězte prosím tu historku." "Dobrá pánové, dobrá, a kde jsem to vlastně skončil?" "No jak jste vzal nohy na ramena." "No vidíte pánové, vzal jsem nohy na ramena a lízal a lízal a lízal..."