Vtipy

Manželský sex


Leží to pod smrčkem a má to modrý oči.

Co to je?

Přece Smrčková!

A leží to pod doubkem a má to modrý voči?

Kdo to ví?

Zase Smrčková!