Vtipy

Muži a ženy


Zápisky vyšetřovatele:

46) "Včera jsme se zase s manželem poprali, ale nebylo to tentokrát tak zlé, neboť manžel nemusel jít ani k lékaři..."

47) "Chci mít s manželem také ještě dceru. Tu nemám, a dokud se nezlepší má finanční situace, nemohu si ten přepych dovolit..."

48) "Svou manželku nebiji. Jen jednou jsem jí dal židličkou přes hlavu..."

49) "Můj manžel poskytoval synovi krom ošacení i sklony k pití a zahálčivému životu..."

50) "Utekla s mužovým prádlem, peřinami a milencem. Cena toho všeho obnáší sumu asi 700,- korun..."