Vtipy

Netříděné


To se takhle jednou Svatej Petr rozhodne zjistit, jak jsou na tom Pražští studenti při přípravě na zkoušky. Povolá tedy nějakýho anděla, ať zjistí, co se dole děje. Je jeden měsíc před zkouškama a anděl hlásí: -Medici se učej a ekonomové a právníci chlastaj... Tejden před zkouškama: -medici si už opakujou, všechno uměj, ekonomové začínaj číst skripta a právnící chlastaj... Večer před zkouškama: -medici jsou už naučený, uměj to pozpátku, ekonomové dočetli taktak samuelsna a právníci se modlej... Svatej Petr povídá: -Modlej říkáš? No tak to jim pomůžeme...