Vtipy

Netříděné


Letí si takhle letadlo a je řízeno dvěma koktavými piloty. V tom najednou začne hořet levej motor. První pilot povídá: - "He-he-hele, ho-ho-hoří nám mo-motor." A druhej na to: - "T-t-tak to b-b-běž ř-ř-říct-t ce-ce-cest-tu-cestujícím." - "N-n-ne, b-b-běž ty, t-ty m-m-míň ko-ko-koktáš", na to ten první. - "N-n-n-n-ne, b-b-b-b-běž ty, t-t-t-ty t-t-to u-u-u-umíš za-zaz-zaz-zazpívat", zase ten druhej. - "T-t-t-tak d-d-dobře", ten první a vyleze z kabiny mezi lidi. Hezky si to v duchu rozpočítá a začne hlubokym hlasem zpívat: - "Hooooořííí náááám letadloooo!" A všichni cestující na to sborově: - "Hyja hyja hou!" (možno doplnit dirigování rukama u cestujících)