Vtipy

Netříděné


Na dvoře bláznince stojí u světlometu dva pacienti. - Vyšplhej nahoru - říká první blázen, a ukazuje na pruh světla. - Ještěže co, - ohrazuje se druhý, - až tam budu, ty zhasneš a já se nedostanu dolů!