Vtipy

Ostatni


Co mají společného: spálenýchléb, utopenec, gravidnížena? Všechno pozdě vytaženo.