Vtipy

Ostatni


Chcel by som dať zahrať našim českým susedom na povzbudenie peknú pesničku. Mohla by to byť pieseň "Pod našima okny teče vodička".