Vtipy

Ostatni


Učitel: "Tvůj diktát byltak špatný, že jsem ti houložil desetkrát správněpřepsat. Tys ho všaknapsal pouze pětkrát! Jak mi to vysvětlíš?"-"Matematika mi dělá stejné potíže jako psaní!"