Vtipy

Ostatni


Ovce stojí u seníku a najednou udeří blesk, a seník zhoří. Ovce řekne:"No toto!" Za chvíli udeří blesk znovu a shoří stavení, ovce řekne udiveně:"No toto!" Po několika minutách udeří blesk potřetí a ze zapáleného stavení vyběhne skoro uhořelá babka a vzápětí zdechne. Ovce prohlásí:"No proto!"