Vtipy

Ostatni


Inzerát:

Hledáme analfabeta na práci s prísně tajnými dokumenty.