Vtipy

Ostatni


Víte jak indián pozná, že nastalo období sucha?? Že se mu práší za kanoí