Vtipy

Pambíčkářské


Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit:

"Pane bože, dej tomu lvovi křesťanské city."

A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká:

"Ďekuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu."