Vtipy

Pepíček


Na statku mají dvě krávy, bílou a černou, a býčka. Jednou Pepíček viděl býčka na krávě. Utíká domů a volá. "Maminko, maminko, já jsem viděl, jak náš bejk voskákal tu černou krávu." "Říká se překvapil, Pepíčku." Za chvíli přiběhne znova a volá. "Maninko, maminko, náš bejček teď překvapil tu bílou krávu. On totiž voskákal zase tu černou."