Vtipy

Policajti


Dva policajti jsou na obchůzce a vidí, jak farář jede na kole a veze na něm bojler.

"Co tam máte, otče?" ptá se jeden.

"No co bych měl, bojler!" povídá farář a jede dál.

Policajt, který se ptal, se teď táže toho druhého:

"Hele, ty víš co je to ten bojler?"

"To teda nevím, ale ty bys to měl vědět, tys přece chodil do náboženství!"