Vtipy

Policajti


Dva policisté vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak jim v dálce mizí posledního autobus. "Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se teď dostaneme domů?", běduje jeden.

"Víš co, tady jsou garáže dopravních podniků, vlezeme tam a jeden autobus si vypůjčíme."

"Tak dobrá", souhlasí první policista, "tak běž pro autobus, já budu hlídat."

Druhý policista tam vleze a když se půl hodiny nic neděje, vydá se ten první za ním.

"Co se děje?"

"Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást třicetčtyřku a vystoupit u kostela."