Vtipy

Policajti


Dva policajti najdou v rajónu mrtvolu. Jeden říká: "Hele, odtáhneme ji tamhle k sousedům, ať ji nemáme ve svém rajónu. Víš, co je s tím práce?" "No dobře!" V sousedním rajónu jdou dva jiní policajti a vidí mrtvolu. Jeden říká: "Podívej, ona se vrátila!"