Vtipy

Policajti


Policajt vyndá zápalky z krabičky a zapaluje je samozřejmě opačnou stranou. Přitom je odhažuje a říká si: "špatná, špatná, špatná...", a jedna mu chytne. Sfoukne ji a odloží se slovy: "Ta je dobrá, tu si nechám".