Vtipy

Právníci


Co je to vrchol internetové závislosti?

.

.

Když začínátě větu www a končíte. com