Vtipy

Právníci


Víte, jak se bude jmenovat Bill Gates, až získá šlechtický titul?

.

.

Hrabě deBill Gates!