Vtipy

Právníci


#define OTÁZKA ((být) ||!(být)) // Shakespeare