Vtipy

Sex


"O Aleně se říká, že dá každému." "To je hanebná pomluva. Dá jen tomu, kdo si řekne."