Vtipy

Sport


Známý hokejový reprezentant se zastavil po své smrti před rájem a tázal se:

"Máte tady kluziště?"

"Takovou věc nepotřebujeme," bylo mu striktně sděleno.

Rozmyslil se tedy a vydal se k peklu.

"Máte tady kluziště?"

"Jistěže," odpověděli mu.

Vešel tedy do pekla, uviděl překrásnou ledovou plochu a zaradoval se.

"Máte tady puk a hokejky?"

"To nemáme."

"Jak je to možné?"

"V tom právě spočívají ta muka pekelná," oznámili mu.