Vtipy
texty označené

Murphyho zákony


       

Murphyho zákony


Upřesnění pro anglické programy:

Klávesy Q (quit) a A (abort) jsou umístěny zvláště vhodně blízko sebe.Murphyho zákony


Dítě, které dosáhne rukama na klávesnici, přijde hned při první příležitosti na kombinaci kláves, kterou se dá něco zničit. Existuje-li více možností, pak si vybere tu, která má nejkatastrofálnější následky.

Omezení:

Neumožníme-li přijít dítěti na osudnou kombinaci kláves, skončí to při nejmenším u zápisu xxxxxxo jojfjfj cxcxc...Murphyho zákony


Vše co bylo složeno, se dříve nebo později zase rozpadne.Murphyho zákony


Bateria laptopu se vybije minutu před dalším možným dobíjením.Murphyho zákony


Na prázdné disketě můžeš hledat dlouho a marně.

Doplněk:

Také na plné disketě můžeš hledat dlouho a marně.

Závěr:

Na každé disketě můžeš hledat dlouho a marně.Murphyho zákony


Na každé disketě můžeš hledat dlouho a marně.Murphyho zákony


Nové systémy opakují svoje nové chyby.Murphyho zákony


1. Nejzkušenější počítačový fanda ve tvém okolí má jistě jiný počítač než ty.

2. Bude tě při každé příležitosti upozorňovat, že takový počítač jako máš ty, si pořizují jen absolutní začátečníci.

3. Všichni mu uvěří.Murphyho zákony


Stiskneš-li dvě klávesy současně, objeví se na monitoru to písmeno, které jsi nechtěl.Murphyho zákony


To jediné, co tvé dospívající děti na počítači zajímá, jsou černé kopie her, které za tvé nepřítomnosti kopírují na pevný disk.

Závěr:

Tato činnost zavleče na tvůj počítač každý virus z okruhu 400 km.Murphyho zákony


Poté co jsi - např. při formátování - odpověděl na otázku programu:

"Jste si jistý?", napadne tě, že si vůbec jistý nejsi.

Z toho vyplývá:

Když potom disketu zkontroluješ, můžeš si být jistý: právě si smazal nejdůležitější soubor.Murphyho zákony


Vždycky se rozbije ta z kláves, která se nejvíce používá. Tedy Enter nebo mezerník, nikdy si ale nepokazí Pause nebo F12.Murphyho zákony


Ty části počítače, do kterých můžete kopnout.Murphyho zákony


Hardware je vydařený pokus, jak předem vytušit softwarové chyby, optimalizovat již existující omyly, vše uložit do paměti a produkovat stále větší rychlostí.Murphyho zákony


Hitchův internetový zákon:

Při natahování internetové stránky poběží Váš požadavek tou nejnemožnější oklikou.Murphyho zákony


Tiskárna nikdy nedostane tak málo dat, aby nemohla nesmyslnými znaky zasvinit alespoň jeden papír.Murphyho zákony


Žádost o potvrzení likvidace vašich dat.Murphyho zákony


Rozebrat elektronický přístroj je jednoduché.

Znovu ho sestavit, aby znovu fungoval, je nemožné.Murphyho zákony


Znovu ho sestavit, aby znovu fungoval, je nemožné.Murphyho zákony


Vylitá tekutina vyrazí s nemilosrdnou přesností na cestu k nejdůležitejší disketě na stole.Murphyho zákony


Šálek od kávy či sklenici od Coly převrhneš na stůl jedině tehdy, když je v nich tekutina.Murphyho zákony


Její cesta vede přes jediné výtisky a písemnosti, od nichž zatím nemáš ani kopie, ani soubory.Murphyho zákony


Fleky učiní na těchto záznamech navždy nečitelnými ta nejdůležitější místa.Murphyho zákony


Když tekutina dorazí k cílové disketě, nateče do jejího čtecího otvoru.Murphyho zákony


Je-li na výběr více disket, vybere si tekutina tu, na níž je nejvíce souborů, jejichž obsah už nedokážeš nikde sehnat.Murphyho zákony


Disketu nakonec nelze přečíst.Murphyho zákony


Lze-li přesto na disketě číst jednotlivé soubory, pak jsou to jen ty nejméně důležité (např. textový soubor s účtem za nákup z minulého týdne)Murphyho zákony


Záchranný program umožní opět čitelnost všech sektorů diskety. S výjimkou těch o všem rozhodujících.Murphyho zákony


Lidé, kteří pracují s počítači, se nechovají tak, jak počítač vyžaduje, aby se chovali.Murphyho zákony


Lidé se budou chovat rozumně jen tehdy, jestliže byly již ostatní možnosti vyčerpány.Murphyho zákony


Systémy zabezpečené proti idiotům jsou idioty obsluhovány.Murphyho zákony


Podle nepotvrzených pověstí existuje kromě trojúhelníku počítačový fanatik - počítač - jiný počítačový fanatik, ještě jiný, tajuplný svět lidí, zcela nenadšených pro počítače.Murphyho zákony


Ta součást počítače, která je naprosto nesrozumitelná.Murphyho zákony


Podpora? Co je to?

(Mimochodem otázka, na kterou dodnes nikdo nedokázal odpovědět)Murphyho zákony


Když už se pokazí Enter, pak je to vždy v abecední části klávesnice, nikdy ne v numerické.

Výjímka: P

racuješ-li s myší a potřebuješ klávesnici jen na vyťukávání dlouhých číselných rad, pak je to právě naopak.Murphyho zákony


Ta část počítače, které není nikdy dost.Murphyho zákony


Petzenův internetový zákon:

Nejpromyšlenější zadání dotazu do vyhledávacího programu obvykle přináší nulový výsledek.Murphyho zákony


Ta část počítače, která "zatuhne v tu nejméně vhodnou chvíli."Murphyho zákony


Je jedno jaký počítač máš; nikdy nemáš ani nejnovější, ani nejlepší model, a proto se ti budou všichni posmívat.Murphyho zákony


Čtecí chyba je možná jen v souboru, který nutně potřebuješ a jehož zálohu nemáš.Murphyho zákony


Počítače jsou nejinteligentnější idioti na světě.Murphyho zákony


Když se přitom mechanika poláme, nezoufej, stejně by musela být tak jako tak vyměněna.Murphyho zákony


Když už se disketa v mechanice poláme, použij sílu.

Doplněk:

Když se přitom mechanika poláme, nezoufej, stejně by musela být tak jako tak vyměněna.Murphyho zákony


Ta část počítače, která je vždycky zastaralá.Murphyho zákony


Nové systémy produkují nové chyby.Murphyho zákony


Díly nekompatibilní s vaším počítačem.Murphyho zákony


Každý postup, funguje bezvadně, dokud ho nepotřebujete.Murphyho zákony


Ty části počítače, které nefungují.Murphyho zákony


Ona složka, kterou v počítači nikdy nemůžete najít.Murphyho zákony


V zásadě existují dva typy tiskáren:

1. Bodové, které za nervy drásajícího hluku zaneřádí papír nečitelnými hieroglyfy

2. Laserové a jim podobné, které učiní totéž za nervy drásajícího ticha.Murphyho zákony


Thompsnova teorie velikosti disku:

I sebevětší disk je příliš malý.Murphyho zákony


Součást výbavy počítače, která se ucpe, jakmile se nedíváte.Murphyho zákony


Tiskárna se rozpadá na neustále ucpanou tiskací hlavu, příliš pomalý posunovač papíru, nepasující kabel, vytlučenou barvící pásku, případně prázdnou tonerovou kazetu a na elektroniku, která nerozumí počítači - a to právě v okamžiku, kdy ji zapneme.Murphyho zákony


Staré systémy produkují nové a staré chyby.Murphyho zákony


Když box zavřeš a zamkneš, abys jej mohl přenést, zámek vyskočí. Přitom se všechny diskety vysypou a rozprchnou se po místnosti v co největším okruhu.Murphyho zákony


Výkonnost počítače je dána:

a)inteligencí - tedy počtem pevně zabudovaných chyb.

b)rychlostí - tedy počtem katastrof, které je schopen vyprodukovat za jednotku času.

c)dobou odezvy - tedy dobou, kterou potřebuje k tomu, aby se zotavil z tvého vstupu.Murphyho zákony


Dostaneš-li se omylem do místa, kde máš odpovědět na otázku zda se má program ukončit, zvolíc omylem vždy variantu "ukončit - změny neukládat"Murphyho zákony


Všechny počítače jsou kompatibilní.

Doplněk:

Pouze některé jsou kompatibilnejší než jiné. Z toho vyplývá:

Tvůj počítač je vždy podstatně méně kompatibilní.Murphyho zákony


Komplexní systémy inklinují ke komlexním chybám.

Jednoduché systémy naopak inklinují ke komplexním chybám.Murphyho zákony


Jednoduché systémy naopak inklinují ke komplexním chybám.Murphyho zákony


Počítače, které jsou porouchané, v servisní opravně fungují vždy.Murphyho zákony


Pouze některé jsou kompatibilnejší než jiné. Z toho vyplývá:

Tvůj počítač je vždy podstatně méně kompatibilní.Murphyho zákony


Pouze v případě delšího zdrojového kódu, dosud neuloženého v paměti, použije manželka jediný přístroj v okruhu 10 km, který ihned spálí hlavní pojistku.Murphyho zákony


Operace, kterou nikdy nestihnete včas.Murphyho zákony


Všechny velké softwarové vynálezy byly uskutečněny na základě nosných chyb v programech.Murphyho zákony


Jediný standart, které mají různé tiskárny je síťový kabel.

Upřesnění:

Neplatí pro anglické zásuvky a napětí v amerických sítích.Murphyho zákony


Počítače fungují jen proto, aby mohli produkovat chyby.Murphyho zákony


Systémy inklinují k růstu a stávají se tak troufalými.Murphyho zákony


Každý program má své nedostatky.Murphyho zákony


Každý program má vždy o jednu chybu více.Murphyho zákony


Odstranění jedné chyby vyvolá alespoň dvě nové.Murphyho zákony


Čím krásnější žena Tě miluje, tím snadněji ji opustíš bez pocitu viny.Murphyho zákony


Když se zamiluji, není mezi moudrým mužem a bláznem žádný rozdíl.Murphyho zákony


Panenství může být vyléčeno.Murphyho zákony


Vlastnosti, které přitahují ženu k muži jsou obvykle ty samé, kvůli kterým ho za několik let nemůže vystát.Murphyho zákony


Vždy je špatný den v měsíci.Murphyho zákony


Nebylo to jablko na stromě, ale pár na zemi, co způsobilo problémy v zahradě.Murphyho zákony


Existují věci, které jsou horší než sex, stejně tak věci, které jsou lepší, ale neexistuje nic, co by se mu rovnalo.Murphyho zákony


Láska je díra v srdci.Murphyho zákony


Pokud by finance a úsilí obětované do výzkumu ženských ňader šlo do vesmírného programu, byli by na měsíci kolotoče a stánky s hot dogy.Murphyho zákony


Láska je záležitostí chemie. Sex je záležitostí fyziky.Murphyho zákony


Žena nikdy nezapomene na muže, kterého mohla mít, muž na ženu, kterou mít nemohl.Murphyho zákony


Láska přichází znenadála.Murphyho zákony


Usmívej se. Lidé jsou pak zvědavi na to, o čem přemýšlíš.Murphyho zákony


Nikdy nestůj mezi požárním hydrantem a kočkou.Murphyho zákony


Krása jde pouze do hloubky pokožky; ošklivost jde až do kosti.Murphyho zákony


Hra lásky není nikdy odvolána kvůli tmě.Murphyho zákony


"Nebude to bolet, slibuji".Murphyho zákony


S věkem se nic nezlepšuje.Murphyho zákony


Sex zabere nejmenší množství času, ale způsobí nejvíce problémů.Murphyho zákony


Pro sex není žádná jiná pomoc než více sexu.Murphyho zákony


Jakmile žena začne chápat svého manžela, obvykle ho přestane poslouchat.Murphyho zákony


Když je zhasnuto, všechny ženy jsou překrásné.Murphyho zákony


Sex je dědičný. Pokud ho neměli tvoji rodiče, je jistá pravděpodobnost, že ani ty ho nikdy mít nebudeš.Murphyho zákony


V sobotu večer si užívej mládí, v neděli se pak modli za neplodnost.Murphyho zákony


Nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.Murphyho zákony


Všechno stojí více času, než jsi původně předpokládal.Murphyho zákony


Může-li se něco pokazit ze čtyř různých příčin a podaří-i se ti nakrásně všechny čtyři odstranit, vzápětí se objeví pátá.Murphyho zákony


Když se do něčeho dáš, najde se něco, do čeho se musíš dát ještě dřív.Murphyho zákony


Příroda nadržuje skrytým vadám.Murphyho zákony


Matička příroda je děvka.Murphyho zákony


Co se nemůže pokazit, to se stejně pokazí.Murphyho zákony


Platnost Murphyho zákona může být pozdržena anebo oddálena na neurčito za předpokladu, že toto zdržení či oddálení způsobí v budoucnu tím větší škody.Murphyho zákony


Velikost škod je přímom úměrná počtu přihlížejících.Murphyho zákony


Velikost škod vzrůstá exponenciální řadou úměrně k významu věci.Murphyho zákony


Pokud má něco padesátiprocentní vyhlídky na úspěch, pak je pravděpodobnost úspěchu nepřímo úměrná jeho žádoucnosti.Murphyho zákony


Pokud se dva vývody z Murphyho zákona vzájemně vylučují, pak platí ten, který počítá s většími škodami.Murphyho zákony


Co se může pokazit, to se taky pokazí.Murphyho zákony


Proč 11?

Výjimka nikdy nedokazuje pravidlo – pouze testuje, zda pravidlo ještě platí!Murphyho zákony


Nic v životě není tak výborné, jak se na první pohled zdá.Murphyho zákony


V devadesáti procentech případů se věci ukážou horšími, než se očekávalo. Ve zbývajících 10 procentech se ukážou tak špatné, že jste to ani očekávat nemohli.Murphyho zákony


Poté, co se věci změní ze špatných na horší, se cyklus začne sám od sebe opakovat.Murphyho zákony


Nic nejde tak lehce, jak jste si představovali.Murphyho zákony


Krásného slunečného dne stěží uvěříte, že vás může potkat neštěstí – ale pracuje se na tom.Murphyho zákony


Všechno na světě funguje jen a jen proto, aby se to v nejnevhodnějším okamžiku mohlo pokazit. Že se to pokazilo, poznáte až potom, co na to doplatíte.Murphyho zákony


Pokud se může pokazit více věcí současně, pokazí se v nejhorším možném pořadí.Murphyho zákony


Pokud se věci mohly pokazit, a přece se tak nestalo, pak zjistíte, že by bylo bývalo lépe, kdyby se pokazily.Murphyho zákony


Pravděpodobnost, že se něco stane, je v obráceném poměru k užitečnosti jevu.Murphyho zákony


Pokud existuje padesátiprocentní pravděpodobnost, že se něco špatného stane, pak se to stane ve skutečnosti v devíti případech z desíti.Murphyho zákony


Sedm osmin všeho zlého je neviditelných.Murphyho zákony


Každé rozhodnutí, které uděláte, se v padesáti procentech případů ukáže jako chybné.

Oproti tomu se každé rozhodnutí, které neuděláte, s padesátiprocentní pravděpodobností ukáže jako správné.Murphyho zákony


Úspěšný muž je ten, který vydělá víc peněz, než je jeho manželka schopna utratit.

Úspěšná žena je taková, která si tohoto muže najde.Murphyho zákony


Čím déle zůstane člověk svobodný, tím je slavnější.Murphyho zákony


Většina mladých mužů vymění nejistou šanci stát se slavným za jistotu domácích pantoflů.Murphyho zákony


Zbojník vás obere o peníze, medvěd o život a žena o obojí.Murphyho zákony


Manželství, to není slovo, to je rozsudek.Murphyho zákony


Proč hudba při svatebním obřadu připomíná pochod gladiátorů?Murphyho zákony


Manželství pochází z nebe.

Ale odtamtud pocházejí i hromy a blesky.Murphyho zákony


Blahoslavený, kdo nic neočekává, neboť nemůže být zklamán.Murphyho zákony


Většina lidí si jeden druhého zaslouží.Murphyho zákony


Když se manželka naučí manželovi rozumět, přestane ho poslouchat.Murphyho zákony


Je snadnější do toho spadnout, než se z toho vyhrabat.Murphyho zákony


Jediný způsob jak docílit, aby vás manželka poslouchala, je začít mluvit ze spánku.Murphyho zákony


S věkem se nic nezlepší.Murphyho zákony


Často je lepší nic nedělat a vždycky je lepší nic neříkat.Murphyho zákony


Neexistuje činnost bez vedlejších účinků.Murphyho zákony


Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.Murphyho zákony


Bolest je nevyhnutelná, utrpení je dobrovolné.Murphyho zákony


Pokud přesvědčíte svoji ženu, že láska je vlastně jen věcí chemie, musíte počítat s tím, že s vámi bude zacházet jako s toxickým odpadem.Murphyho zákony


Nepožádáš manželku bližního svého.

Mohla by u vás zůstat.Murphyho zákony


Lev a tele spolu mohou vejít do jednoho chléva, ale tele si toho dlouho neužije.Murphyho zákony


Za určitých okolností poskytuje nadávka stejnou úlevu jako modlitba.Murphyho zákony


Mýlit se je lidské – a hloupé.Murphyho zákony


Třebaže pochopíte princip fungování vesmíru, princip ženské logiky pro vás přesto zůstane záhadou.Murphyho zákony


Nemá smysl se s ženou hádat, pokud je unavená nebo odpočatá.Murphyho zákony


Každý někdy udělá chybu, ale ženatý ji uzná nejrychleji.Murphyho zákony


Svobodný muž je nehotový.

A jakmile se za něho vdáte, je hotový.Murphyho zákony


Muži se podobají koberci.

Pokud je poprvé správně položíte, můžete po nich dupat dalších dvacet letMurphyho zákony


Pokud chcete vyměnit obdiv mnoha mužů za kritiku jednoho, vdejte se.Murphyho zákony


Pokud vás manžel přistihne s jiným, odpusťte mu.Murphyho zákony


Muž nemůže mít všechno – jak teplou večeři, tak věrnou manželku.Murphyho zákony


Ženatý muž nemá pravdu ani tehdy, když je v lese sám, mluví sám se sebou a manželka ho neslyší.Murphyho zákony


Budoucí čas od slovesa ženit se zní rozvést se.Murphyho zákony


Žádost o ruku:

Vaši nabídku si vysvětlí přesně naopak, než jste ji zamýšleli.Murphyho zákony


Pokud je zákon na vaší straně, tak se ukáže, že z každého zákona existuje výjimka, na niž zákon neplatí.Murphyho zákony


Svatba patří mezi nejčastější příčiny rozvodů.Murphyho zákony


Muž obvykle vděčí za svůj úspěch první manželce.

A za druhou manželku vděčí svému úspěchu.Murphyho zákony


První manželství je vítězstvím fantazie nad inteligencí. Druhé je triumfem naděje nad zkušeností.Murphyho zákony


Vyměním manžela za jiné užitečné zvíře. Značka: Osla za osla.Murphyho zákony


Prodám zánovní kulovnici, jen jednou použitá.

Značka: Vdova.Murphyho zákony


Prodám lva, který sežral moji tchýni.

Značka: Berte, dokud má hlad.Murphyho zákony


Když se vám odpověď nelíbí, neměli jste se ptát.Murphyho zákony


Poučte se z chyb vašich rodičů – používejte antikoncepci.Murphyho zákony


Všichni jsme si rovni, jen někteří jsou si rovnější…Murphyho zákony


Pokud nezměníte směr, můžete skončit tam, kam jste si to namířili.

Kdo nestačí přesměrovat, už je v tom.

Takže teď především klid.Murphyho zákony


Ne všechno, co je staré, patří do starého železa…Murphyho zákony


Pokud jste už do jámy spadli, nemá smysl kopat dál.Murphyho zákony


Sedíte-li na lavičce s krásnou slečnou, hodina se zdá být sekundou.

Sedíte-li holým zadkem na rozpálených kamnech, sekunda se zdá být hodinou.Murphyho zákony


Než najdete skutečného krásného prince, musíte políbit mnoho žab.Murphyho zákony


Není nic zajímavějšího, než muž s budoucností a žena s minulostí.Murphyho zákony


Existuje jediný člověk, jehož nemůžeme dohnat k šílenství:

Šílenec.Murphyho zákony


Čím je delší doba táboření, tím je pravděpodobnější, že se z většího počtu přítomných stane alkoholik, silný kuřák, případně maminka nebo tatínek.Murphyho zákony


Dokud je papír levnější než maso, bude prodavač uzeniny vážit i s papírem.Murphyho zákony


Snadná otázka u zkoušky je jak bílý slon: údajně existuje, ale ty ho v životě neuvidíš.Murphyho zákony


Ať nastoupíš do kteréhokoliv vagonu, místo, kde vystupuješ, bude tím nejvzádalenějším bodem o eskalátoru.Murphyho zákony


Ještě nevytažená otázka je jako konzerva bez etikety.

Závěr:

Vytažený lístek s otázkou je ta konzerva, po jejímž otevření však už nadarmo slzíš, že jsi chtěl (chtěla) jíst jinou.Murphyho zákony


Každý mejdan se skládá ze tří částí: přípravy, samotného večírku a úklidu.

Poznámka:

To prostřední je vždy nejkratší.Murphyho zákony


Uspořádáš-li mejdan bez vědomí a svolení svých rodičů, tak

a) se objeví uprostřed večírku - přirozeně o tři dny dříve, než to slibovali,

b) matčina oblíbená váza se stane obětí mejdanu,

c) po návratu tvých rodičů sousedé všechno vybreptají.

Z čehož vyplývá:

Večírek, uspořádaný bez vědomí rodičů, je jako dokonalý zločin - neexistuje.Murphyho zákony


Kategorie jídla:

Kvalitu jídla v menze můžeme rozdělit do tří kategorií:

a)špatná

b)horší

c)nejhoršíMurphyho zákony


Zákon bleskového stravování:

Tajemství stravování v menze je rychlost.

Než si uvědomíš, jak je to jídlo strašné, máš ho snědené.Murphyho zákony


Objev štíhlých žen:

Držet dietu a předplatit si menzu se navzájem nevylučuje.Murphyho zákony


Hlavní zákon plných sklenic:

Všechny sklenice se vylévají jediným způsobem - na tebe.Murphyho zákony


Menza jako ochránce hygieny:

V menze je samoobsluha proto, aby se ti do polévky nedostali i číšníkovy vlasy.Murphyho zákony


Stálým příslušníkem opravdového mejdanu je rozzuřená sousedka, která se dříve nebo později v noční košili objeví a vyhrožuje úřady.Murphyho zákony


Otevřít v blízkosti střední školy hospodu je obchod alespoň tak dobrý, jako totéž otevřít u stadionu, kasáren nebo nádraží.Murphyho zákony


Rozdíl mezi losy a otázkami tahanými při zkoušce je pouze ten, že mezi losy jsou i takové, které vyhrávají.Murphyho zákony


I osm lidí dokáže v nějakém bytě udělat přesně takový nepořádek, jaký by bývalo dokázalo udělat lidí čtyřicet.Murphyho zákony


Jde-li někdo na mejdan, má k tomu vesměs dva hlavní důvody: chce buď pít, nebo se chce seznamovat.

Zpřesnění:

Případně oboje.

Dodatek:

Pokud se najde někdo, kdo se na večírku ochomýtal z jimého důvodu, jen zírá, kolik opilců a neřestníků se může nashromáždit v jediném bytě.Murphyho zákony


Lidé, kteří se nechávají stále litovat, se dříve či později skutečně dostanou do politováníhodné situace.Murphyho zákony


Začíná-li někdo svou řeč takto:

"Mne to nezajímá, ale..."

Tak ho to zajímá víc než někoho jiného.Murphyho zákony


V autobusu nebo tramvaji bude absolutní nával tehdy, až bude třeba uvolnit i místa k stání.Murphyho zákony


Každý školní výlet je dalším a dalším pokusem dostat se do Guinessovy knihy...

... a to, do kolika muzeí, pamětních domů a výstav je možné za jediný den nahnat a zase vyhnat dvacet až třicet lidí.Murphyho zákony


Noční autobus zmeškáš jen tehdy, pokud už další nejede.

Doplněk:

A většinou ho zmeškáš tak, že ho zrovna vidíš odjíždět.Murphyho zákony


Lidé, kteří se bojí sednout do letadla, se dřív nebo později stanou obětí autonehody.Murphyho zákony


Prázdniny a víkend, ať jsou jakkoliv dlouhé, jsou vždy kratší, než měli být.Murphyho zákony


Bufet, ve kterém jsi spokojen s výběrem, kvalitou, množstvím i cenami, existuje jen v pohádkách.

Doplnění:

Očekáváš-li navíc přijatelnou obsluhu, takový bufet neexistuje ani tam.Murphyho zákony


Odvážní nemají vždy štěstí.Murphyho zákony


Připomínka pro ty, co jdou ke zkoušce jako první:

Odvážní nemají vždy štěstí!Murphyho zákony


Nevadí, že jdeš na večírek pozdě...

... pokud nemáš hlad, ani žízen.Murphyho zákony


Rady těm, kdo pijí k snídani hodně tekutin:

Když to "na tebe přijde" ve škole -

a)Nadechni se a vydrž to alespoň tři minuty.

Doplnění:

Nebo alespoň tak dlouho, dokud ti vydrží dech.

b) Měj u sebe plynovou masku či nějaký filtr.

Upřesnění:

Ten filtr ať není cigareta s filtrem.

c) Dones si nočník.

Rozšíření:

A toaletní papír, paravan a paní na úklid.Murphyho zákony


Zákon vybevení školních záchodů:

Máš-li na záchodě splachovací šňůru - máš štěstí. Funguje-li ke všemu - máš ještě větší štěstí.

Pokud si našel i toaletní papír -... tak se okamžitě ztrať z učitelského záchodu.Murphyho zákony


Největší moudrosti a fatální hlouposti od sebe dělí vždy jen vlásek.Murphyho zákony


Toust podávají proto horký, abychom se nezabývali tím, čímpak je vlastně obložený.Murphyho zákony


To, nakolik musíš někam pospíchat, a to, v jakých intervalech jezdí hromadné dopravní prostředky, jsou v nepřímé úměrnosti.Murphyho zákony


Není-li to nezbytně nutné, neorganizuj mejdany doma!

1. vysvětlení:

Hostitel není na to, aby se bavil.

2. vystvětlení:

Mezi hlasateli zákona je většina těch, kteří mejdany ve vlastní organizaci mají už za sebou.Murphyho zákony


Kolují zprávy, že v rozvinutých zemích veřejné telefony poskytují spustu služeb (navíc).

1. Dá se do nich hodit mince

2. Patří k nim i sluchátko

3. Dávají linku

4. Dají se vytáčet čísla

5. Většinou slyšíš vyzvánění

6. Ozývá-li se ti volané číslo, linka nepřerušuje a nestává se, že zjistíš, že číslo přeskočilo

7. Pokud se volaný neozývá, automat ti vrátí peníze.

Z čehož vyplývá:

U nás zatím i ty nejmodernější telefony poskytují pouze první ze služeb.

Doplnění:

Máš-li štěstí, neposkytují ani tu.Murphyho zákony


Zpoždění vždy předchází spěch. Výbornou vlastostí spěchu je, že naráží na veškeré zdržující faktory.Murphyho zákony


1. Deštník, náhodou zapomenutý doma, dokáže vyprovokovat nikdy nevídanou průtrž mračen.

2. Deštník, jenž den co den taháš zbytečě s sebou, odhání i ty nejslabší formy srážek.Murphyho zákony


Rekreaci, která je nejchudší na zážitky, si po svých čtrnácti letech věku můžeš pro sebe zajisti, pojedeš-li se svými rodiči.Murphyho zákony


Opravdový zmatek nenastává, když se někomu udělalo špatně nebo když chytili kapsáře, nýbrž tehdy, když nastoupil revizor.Murphyho zákony


Otázku (otázky), kterou (které) nejlíp znáš, ti vždy vytáhnou před nosem.Murphyho zákony


Zastaví-li se eskalátor...

... ty budeš přesně uprostřed.

Doplnění:

Sousední eskalátory fungují bezchybně.Murphyho zákony


Je-li něco zředitelné, pak je to také prodavačem zředěno.Murphyho zákony


Pokud chceš, aby na večirku bylo 20 kluků a 20 holek...,

pozvi 40 holek a 3 klukyMurphyho zákony


Primitivnímu člověku je zbytečné vysvětlovat, že je primitivní, protože to stejně nepochopí, jelikož je primitivní.Murphyho zákony


Tloušťka uzenin v housce (salám, šunka, apod.) je v nepřímé uměrnosti s cenou výrobku.Murphyho zákony


Existují čtyři druhy lidí:

1. nadaný a úspěšný

2. bez talentu, ale úspěšný

3. nadaný, ale neúspěšný

4. bez talentu a neúspěšný.

Poznámka: Rozložení jedinců společnosti v těchto kategorií zdaleka není po pětadvaceti procentech.Murphyho zákony


Telefonní budka na ulici

- je buď obsazená

Z čehož vyplývá:

Zrovna teď se dal dotyčný do vyprávění románu svého života.

- nebo je automat polámaný

Zpřesnění:

To samozřejmě zjistíš a po té, co ti automat sežral peníze.Murphyho zákony


Lidé se honí proto, aby došli co nejdříve tam, kde budou muset alespoň čtvrthodinu strávit čekáním.

Z čehož vyplývá:

Čím více pospíchají, tím více se načekají.Murphyho zákony


Toast může být dvojí: spálený na uhel nebo málo zapečený.Murphyho zákony


Dostaneš-li se v životě do situace, že se musíš rozhodovat, nejlepší bude mít sbírku tipů k sazce.Murphyho zákony


Lidé, kteří neustále a čím dál tím nervózněji pohlížejí na hodinky, pravděpodobně nevědí, že touto směšnou a zbytečnou řadou pohybů se ještě nepodařilo jediný dopravní prostředek přinutit k rychlejšímu pohybu.Murphyho zákony


Co je na večírku k snědku a pití a navíc není zamknuto, bude na večírku pryč.

Doplnění:

Co je zamknuto, to po určité době zamknuto nebude.

2. doplnění:

Tady se zkonzumuje i to, co jinak k snědku a pití není. Shrnutí:

Jsou dvě místa, kde lidé dokáží všechno ochutnávat: v dětské ohrádce a mejdanu.Murphyho zákony


Učebnice se obyčejně skládají z částí psaných malými a částí velkými písmeny.

Smyslem toho je:

Velká písmena jsou podstata. Malá otázky v písemce.Murphyho zákony


Prověrku, kterou můžeš vynechat,... vynech.Murphyho zákony


Být zkoušen je něco takového, jako posledních pár vět odsouzence k smrti, jenž sice povídá samé pěkné a působivé věci, které však na jeho stavu v podstatě nic nezmění.Murphyho zákony


Jestliže jsi byl přesný...

a)Můžeš si být jistý, že učitel nepřijde a bude volná hodina, nebo přijde o 20 minut později

Z čehož vyplývá:

"K čertu s tím chodit příště přesně!"

b)Při čekání ve třídě si uvědomuješ, že jsi zapomněl napsat domácí úkol.

Z čehož vyplývá:

Budou kontrolovat zrovna tvůj úkol.Murphyho zákony


Nepřijdeš-li pozdě, stejně přijdeš pozdě!

Příklad: Byla nultá hodina.Murphyho zákony


Je-li prověrka dostatečná nad 50%, ty budeš mít 49%.

Z čehož vyplývá:

Vida, kolik učení je třeba i k nedostatečné. Doplněk: Ale na co.

Shrnutí:

0% = 1% = 2% = 3%... = 49%.Murphyho zákony


Až máš konečně osvojena pravidla pravopisu, vstupují v platnost nová.Murphyho zákony


a) Po látce, kterou si naposledy prošel, nebude v prověrce ani stopa.

b) To, do čeho ses náhodou, nebo protože už jsi neměl čas, vůbec nepodíval, bude představovat 70% otázek.

Z čehož vyplývá:

30% už je odedávna nedostatečných.Murphyho zákony


Povinná četba je jak telefonní seznam - tlustá a nezáživná.Murphyho zákony


Učitel je při psaní prověrek horší než jestřáb.Murphyho zákony


Maxima absenčních grafů připadají na dny prověrky.Murphyho zákony


Zákon vybevení školních záchodů:

Máš-li na záchodě splachovací šňůru - máš štěstí. Funguje-li ke všemu - máš ještě větší štěstí.

Pokud si našel i toaletní papír -... tak se okamžitě ztrať z učitelského záchodu.Murphyho zákony


Klasifikace stejné odpovědi značně závisí na nervovém stavu, náladě, na stupni nasycenosti a kocoviny učitele apod.

Z čehož vyplývá:

Když jsi vyvolán ty, každý z těchto faktorů bude působit nejvíce.Murphyho zákony


Teze "Nic netrvá věčně":

Okno třídy se nerozbíjí, pouze se o přestávkách opotřebovává.Murphyho zákony


Jsou-li bodové hranice písemky 93, 81, 64 a 50 bodů, můžeš si být jistý, že ty budeš mít 92, 80, 63 nebo dokoce 49 bodů.

Vyjádřeno matematicky:

Je-li bodová hranice n, tvá práce bude mít hodnotu n - 1.Murphyho zákony


a) Studium a vědění jsou v přímé úměrnosti.

b) Vědění a známky nejsou v žádné matematicky popsatelné úměrnosti.Murphyho zákony


Dle dospělích:

Učení především.

Dle žáků:

Vše před učením.Murphyho zákony


Dobrovolně přihlášený žák je...

a) jako svobodný člověk, jenž svou hlavu sklání pod gilotinu ze své vlastní vůle

b) jako ctižádostivá a pošetilá myš, která chce mezi čtyřma očima přesvědčit kocoura o výhodách vegetariánské stravy

c) jako masochista

d) jako choromyslný

e) vůl (popř. kráva)Murphyho zákony


Poznamená-li učitel při výuce "To se nemusíte učit!", bleskurychle si tuto věc poznamenej.

Z čehož vyplývá:

Zrovna držíš v ruce jednu z otázek písemky.Murphyho zákony


Ať jsou snadnější otázky skupiny "A" nebo "B", ty budeš sedět vždycky v té druhé.Murphyho zákony


a) Je vyškemráno vždy to nejlepší sousto.

b) Svačina toho druhého je vždy lepší.

c) Všichni si chtějí z tvé svačiny jen jednou ukousnout. Ovšem těch, kteří si ukousnou opravdu jen tolik, je minimální počet.

Doplněk:

Ukousne-li si někdo opravdu jen jednou, vyrovná se to třem kousnutím.

d)Čím větší máš hlad, tím je pravděpodobnější, že ostatní ti snědli svačinu.

Upřesnění:

Jen v jediném případě ti svačina nebude snědena - je-li zkažená.Murphyho zákony


Zákon "Všechny cesty vedou do Říma":

První příčiny způsobující vznik srdečního infarktu a žaludečních vředů v dospělosti je třeba hledat v tom, kolik času trávili někdejší učitelé dotyčného vybíráním vyvolaných.Murphyho zákony


Zákon "Testů vychovávajích hazardní hráče" aneb Kterou z pěti?:

Hazardní hry jsou sice do 18 let zakázány, přesto každý žák může získat při psaní TESTU patřičné dovednosti i v této oblasti života.Murphyho zákony


Pětiminutovka je lepší než ruleta...

... tady člověk aspoň nepřijde o peníze.