Vtipy
texty označené

Zákony


       

Zákony


Nenamáhej se, najdi si větší kladivo.Zákony


Kdybychom věděli dopředu, co nás kde čeká, nehnuli bychom se z místa.Zákony


Stojí-li už něco za to, abychom to dělali, pak to stojí za to, abychom to dělali do roztrhání těla.Zákony


Kdo dělá méně, ten méně pokazí.Zákony


Je těžké postřehnout, co kde schází.Zákony


Toho, co se může pokazit, nikdy není dostatek.Zákony


Sebepečlivější plány nikdy nenahradí pořadnou porci štěstí.Zákony


Zvrácenost vesmíru je nekonečná.Zákony


Jestliže pokus vyjde, stala se někde chyba.Zákony


Nezdar je příležitost začít podruhé chytřeji.Zákony


Kdyby člověk věděl, co dělá, byla by to asi nuda.

Z čehož vyplývá:

I když je to nuda, neznamená to ještě, že člověk ví, co dělá.Zákony


Nic není dostatečně chráněno před průměrně talentovaným blbem.Zákony


Když se vám něco povede hned napoprvé, nikdo bohužel nedocení, jak to bylo obtížné.Zákony


Nikdo nemá rád takového vítěze, který nikdy neprohraje.Zákony


Všechno vždycky trvá déle, než si plánujete, a ani brát v úvahu Hofstadterův zákon vám přitom nepomůže.Zákony


Všechno lze udělat snáz.Zákony


O zachování špíny: Aby bylo možné jedno vyčistit, musí se druhé zašpinit.Zákony


Není pravé cesty k nepravostem.Zákony


Ať vyhráváte nebo prohráváte, nakonec stejně prohrajete.Zákony


Člověk je jediný živočich, který dokáže zopakovat svou činnost tak, že se dopustí chyb tam, kde se jich předtím vystříhal.Zákony


Čím větší počet lidí se na určité činnosti podílí, tím menší procento inteligence připadá na každého z nich.Zákony


Jde-li citát pozměnit, stane se tak.Zákony


Střež se dne, kdy nebude na co nadávat.Zákony


Murphyho zákon vždycky platí v tu nejnevhodnější dobu.Zákony


Když něco kazíte dostatečně dlouho, zjistíte nakonec, že to vlastně děláte dobře.Zákony


Je rychlejší udělat něco pořádně než vysvětlovat, proč jsem to udělal špatně.Zákony


Přírodní zákony jsou nemilosrdné.Zákony


Vše funguje jenom proto, aby se to mohlo pokazit.Zákony


Nejdůležitější věci musí přijít na řadu nejdříve, ovšem v libovolném pořadí.Zákony


Když se ti něco povede, snaž se nevypadat moc překvapeně.Zákony


Usmívejte se zítra bude hůř.Zákony


Hmota se ničí přímo úměrně ke své hodnotě.Zákony


Nejméně vysilující je spolehnout se sám na své síly.Zákony


Může-li se něco pokazit, pokazí se to.Zákony


Na počátku byl stvořený svět.

Mnoho lidí to dodnes nepokládá za nejšťastnější nápad.Zákony


Nikdy nelze říci, jak brzy může být příliš pozdě.Zákony


Jestli se vám napoprvé nic nepovede, rozhodně se nedávajte na parašutismus.Zákony


Co se po vás chtělo, pochopíte, jakmile budou písemky vybrány.Zákony


Žena myslí buď na nic nebo na něco podobného.Zákony


Život lze správně chápat jen pozpátku, žít ho však musíme směrem dopředu.Zákony


Hospoda je univerzitou chudých.Zákony


Realita je iluze způsobená nedostatkem alkoholu.Zákony


Užívejte života, beztak z něj nevyváznete živí...Zákony


Kde všechno hraje, něco nehraje.Zákony


Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.Zákony


Když dnes muž ženě říká vulgárnosti, je to sexuální obtěžování a stojí ho to pár tisíc. Když říká žena vulgárnosti muži, je to jen stovka za minutu. Dřív než zaplatíte, připomeňte si, že podle novelizovaného Ohmova zákona platí:

Čím lehčí holka, tím menší odpor.Zákony


Druhý jízdní pruh jede vždy rychleji.Zákony


Víte-li, že se něco může pokazit, a učiníte-li veškerá opatření, aby se tak nestalo, pokazí se něco docela jiného.Zákony


Aby ses poučil ze svých chyb, musíš si nejdříve uvědomit, že děláš chyby.Zákony


Chybovati je lidské, Ale ten pocit je božský.Zákony


Jestliže lékař pojmenuje tvou nemoc, neznamená to, že ví o co jde.Zákony


Ať děláš co děláš, je to vždy do kopce a proti větru.Zákony


Dobrý začátek - špatný konec.

Špatný začátek - ještě horší konec.Zákony


Jestliže jsi něco hodně dlouho schovával, můžeš to vyhodit.Zákony


Jestliže jsi něco vyhodil, budeš to potřebovat přesně ve chvíli, kdy už to bude nenávratně ztraceno.Zákony


Když něco packáte, pozor přitom na packy.Zákony


Když se někde něco pokazí, pak je pokažené všude všechno.Zákony


Být dochvilný znamená pouze dopustit se omylu včas.Zákony


Nemůže-li se něco pokazit, pokazí se to.Zákony


Jsou-li šance vyrovnané, prohrajete.

Z čehož vyplývá:

Jsou-li šance na vaší straně, stejně prohrajete.Zákony


Všechno se dá pokazit najednou, ale opravit jedině postupně.

Z čehož vyplývá:

Něco rozbít je dílem okamžiku, ale než se to spraví, trvá to celou věčnost.Zákony


Nejlepší je začít odtamtud, kde právě jste.Zákony


Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je vývrtka směrem k zemi.Zákony


Žádný zákon nebývá pojmenován po tom, kdo jej zformuloval.

Z čehož vyplývá:

Nejde o to, kdo ho vyřkne, ale kdo mu dá jméno.Zákony


Množství malérů ve vesmíru je neměnné.

Z čehož vyplývá:

Když se někde něco daří, jinde to jde do háje.Zákony


Optimista věří, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se bojí, že je tomu skutečně tak.