Vtipy

Trampové


Osadníci se blaženě povalují na slunci.

Najednou zařve Tom zděšeně: "Klucí, klucí, já mám nějakou velkou díru v nose!"

Ferry se líně obrátí: "Dyť se šťouráš v puse!"