Vtipy

Trampové


Tramp Charlie sedí s dívkou na mezi.

"Vidíš na špičce toho stromu ty dva ptáčky, jak se líbají...,"

dí nyvě squaw.

"Nojo..."

"Nechtěl bys to taky zkusit,"

šeptá squaw.

"Seš normální?"

Táže se otráveně Charlie,

"Copak nás taková slabá větvička udrží?"