Vtipy

U doktora


"Ne pane, na arsenik musíte mít recept, fotka vaší tchýně opravdu nestačí."