Vtipy

Vojáci


Za císaře pána u odvodu mladík vrazil do stolu u kterého seděla odvodní komise.

"Neschopen, je slepý."

Mladík se nehýbal.

Lékař: "Mimoto je i hluchý."

Mladík stál jako sloup, ale konečně ze sebe vypravil:

"Já chci být vojákem! Chci sloužit císaři pánu!"

Lékař: "Navždy neschopen, protože je ke všemu také blbý!"