Vtipy

Ze života


Sejde se malomocnej s koktavým v kriminále. Malomocnýmu upadne prst, tak ho hodí z okna. Koktavej na to:

"Zzzzzzz."

Malomocnýmu upadne druhej. Koktavej zase jen:

"Zzzzz."

Upadne třetí, zase ho hodí z okna a koktavej:

"Zzzzzzzddddrrrháš?"