Vtipy

Ženy


"Už tu byl na návštěvě onen mladý muž, který mě včera vytáhl z Vltavy?" ptá se tchýně.

"Ano, přišel se mi zdvořile omluvit" řekl zeť.