Vtipy

Židovské


Nápis na dveřích synagogy:

"Nevstupuj s nepokrytou hlavou, je to jako by ses dopustil cizoložství!"

A pod tím je rukou připsáno:

"Zkusil jsem oboje, nedá se to srovnat."