Vtipy

Zlaté rybky


Tři učitelky na vlastivědné vycházce našly na břehu rybníka zlatou rybku.

"Když mě hodíte zpět do vody splním každé z Vás jedno přání," říká zlatá rybka.

Učitelky ji tedy hodí do vody a první říká:

"Já bych chtěla být nejchytřejší ze všech učitelek v ČR."

Rybka jen řekne "Hop" a ta první už začne šílet radostí.

Druhá učitelka je náročnější: "Já chci být nejchytřejší učitelka na celém světě."

Rybka jen řekne "Hop", stane se a ta druhá učitelka hned začne poučovat tu první.

Třetí učitelka se pořádně zamyslí a pak říká: "Já bych chtěla být ještě o polovinu chytřejší než ta nejchytřejší ženská na světě."

Zlatá rybka řekne jen "Hop" a z třetí učitelky se stane obyčejný chlap.